Regulamin Forum Audytorów

§ 1

Forum Audytorów powstało i działa w celu rozpowszechniania i udoskonalania wiedzy, informacji i przede wszystkim ulepszania nowoczesnych metod audytu.

§ 2

Istotą działania forum jest prowadzenie dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, a także wzajemne udzielanie sobie pomocy przez osoby zajmujące się, poszukujące informacji, i zainteresowane audytem.

§ 3

Główną tematyką forum jest audyt, świadczenie usług audytorskich, a także innowacje w wymienionej dziedzinie.

§ 4

Znaczenie terminów użytych w niniejszym regulaminie:

 • Administrator- osoba zarządzająca całym forum i jego poszczególnymi działami. Czuwa nad przestrzeganiem przez użytkowników postanowień tego regulaminu. Moderuje poszczególne działy forum. Udziela użytkownikom ostrzeżeń i usuwa użytkowników łamiących postanowienia regulaminu z serwisu.
 • Moderator- osoba moderująca jeden lub więcej działów forum. Może zarządzać postami umieszczonymi przez użytkowników w ramach tematu i tematami. W zakresie jego uprawnień leży usuwanie postów niezgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu i przenoszenie tych które znajdują się w nieodpowiednim dziale. Może zwrócić się do administratora forum o usunięcie użytkownika. Blokuje na czas 24 godzin możliwość dodawania postów przez użytkownika naruszającego zasady korzystania z forum w dziale za, który jest odpowiedzialny.
 • Użytkownik- osoba używająca forum. Może dodawać posty i tematy. Może edytować i usuwać własne posty. Zamieszcza w swoim profilu informacje którymi chce się dzielić z innymi członkami forum. Obowiązkowo określa w swoim profilu w jaki sposób jest związany z audytem. Może uzyskać specjalny status, którym może dzielić się z innymi użytkownikami lub nie, weryfikując się w systemie jako biegły rewident lub kandydat na biegłego.
 • Post- materiał zamieszczony na forum przez użytkownika. Zawiera informację, tezę, pytanie, odpowiedź na pytanie, sugestię etc.
 • Adres IP- ciąg liczb służący do identyfikacji komputera w sieci.
 • Cookies- niewielkie pliki, wysyłane przez serwisy internetowe, zapisywane na urządzeniu którego używa się do przeglądania internetu.

§ 5

Każdy zarejestrowany użytkownik może dodawać posty w granicach określonych w niniejszym regulaminie. Moderatorzy i Administrator forum również mogą dodawać posty, a ich status jest ujawniony gdy dodają post.

§ 6

Posty nie korespondujące i nie związane z celem działania forum będą usuwane. Administrator i Moderatorzy w miarę możliwości będą działali na rzecz uświadamiania użytkowników co do celu działalności forum.

§ 7

Użytkownik zanim doda post lub zaproponuje nowy temat w ramach konkretnego działu ma obowiązek upewnienia się czy takowy temat nie został już utworzony, a kwestia która ma być przedmiotem jego posta, nie została już dostatecznie wyczerpana we wcześniejszych postach innych użytkowników. Nie zwracając uwagi na zasady zawarte w niniejszym punkcie ryzykuje, że jego post zostanie usunięty lub przeniesiony do odpowiedniego działu i tematu.

§ 8

Zakazane jest dodawanie postów naruszających swą treścią przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakazane jest również zamieszczenie odnośników które odsyłają do stron propagujących takie treści. Administrator i Moderatorzy forum będą usuwać posty łamiące powyższą zasadę. Dodając takowe posty użytkownik nie tylko naraża się na sankcje płynące z systemu prawnego obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale również na usunięcie swojego konta i uniemożliwienie korzystania z forum w przyszłości.

§ 9

Zakazane jest dodawanie postów o charakterze wulgarnym, obscenicznym, dyskryminacyjnym, naruszające dobre obyczaje, poza granicami dobrego smaku, obrażające inne osoby i wyznawane przez nie wartości, zawierające groźby oraz zmierzające do naruszenia praw innych osób lub naruszające je. Zakazane jest również zamieszczenie odnośników które odsyłają do stron propagujących takie treści. Administrator i Moderatorzy forum będą usuwać posty łamiące powyższą zasadę. Dodając takowe posty użytkownik nie tylko naraża się na sankcje płynące z systemu prawnego obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale również na usunięcie swojego konta i uniemożliwienie korzystania z forum w przyszłości.

§ 10

Posty powinno redagować się tak by miały merytoryczne znaczenie dla prowadzonej rozmowy. Dodając post powinno się w miarę możliwości podawać zweryfikowane informacje tak by służyło to realizacji celów funkcjonowania forum.

§ 11

Zakazane jest zamieszczanie w postach treści propagujących: alkohol, narkotyki oraz inne środki odurzające. Zakazane jest również zamieszczenie odnośników które odsyłają do stron propagujących takie treści. Administrator i Moderatorzy forum będą usuwać posty łamiące powyższą zasadę. Dodając takowe posty użytkownik nie tylko naraża się na sankcje płynące z systemu prawnego obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale również na usunięcie swojego konta i uniemożliwienie korzystania z forum w przyszłości.

§ 12

Zakazane jest zamieszczanie postów zawierających bezpośrednie ataki na innych użytkowników forum. Dyskusja jest jak najbardziej wskazana lecz powinna być merytoryczna.

§ 13

Nie zamieszczamy postów zawierających treści reklamowe, lub linków prowadzących do takich treści.

§ 14

Zasada z § 13 odnosi się również do postów zawierających treści nieistotne merytorycznie (spam).

§ 15

Nie piszemy używając tylko i wyłącznie wielkich liter- z użyciem klawisza Caps Lock.

§ 16

Administrator forum nie ponosi żadnego odpowiedzialności za zamieszczone w nim wpisy użytkowników.

§ 17

Użytkownik rejestrując się może nie podawać swoich danych osobowych. Jednakże jest to wymagane do pełnego korzystania z serwisu. Równocześnie podając swoje dane zaświadcza że są one zgodne z prawdą.

§ 18

Podając swoje dane użytkownik zgadza się na ich przetwarzanie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 wraz ze zm.) . Każdy ma prawo do poprawiania swych danych i ich usunięcia. W tym celu właściwy jest kontakt listowny na adres:……………………

§ 19

Akceptując ten regulamin każdy użytkownik forum zgadza się nieodpłatnie przekazać właścicielowi serwisu

 • Zapisywania wypowiedzi w pamięci komputera i przetwarzania ich
 • Obróbki cyfrowej w celu przystosowania wypowiedzi do wymogów forum
 • Rozpowszechniania i publikacji wypowiedzi i ich fragmentów, w każdej formie. W szczególności każdej audiowizualnej i drukowanej.
 • Włączania wypowiedzi i ich części do innych utworów i opracowań
 • Wytwarzania egzemplarzy wypowiedzi i ich części w dowolnej formie
 • Katalogowania wypowiedzi i umieszczenia ich w bazach danych
 • Użytkownik zrzeka się wszelkich praw i praw autorskich do wypowiedzi zamieszczonej na forum.

§ 20

Użytkownik akceptuje politykę plików Cookies.

Na skróty